Ellek Belediyesi
Başkan'dan

Abbas Yeşildemir 

Belediye Başkanı