Ellek Belediyesi
Kamu Hizmet Standartı

ELLEK BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ELLEK BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(En Geç)

1

 Resmi yazı veya Belge

Baş vuru dilekçesi

15 gün

2

Emekli personelin pasaport işlemleri

Şahsın talebi

2 gün

3

 

KPSS sonucuna göre İLK Defa Kamu Hizmetine Atanma

1-Mal Bildirimi

2-Askerlikle ilgili yazısı beyanı

3-Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyanı

4-Mezuniyet Belgesi ( Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir.)

5-6 adet fotoğraf

 

 

30 gün

4

 Dilekçe Sonucu

1-Şikayet ve İstek Dilekçeleri ile İlgili Olarak Sahibine En Geç Olarak Bilgi  Verilmesi Süresi

2 Hafta

5

Dilekçe Hakkının Kullanılması ( 3071 Sayılı Kanun)

1- Usulüne Uygun Yazılmış Dilekçe

1 Ay

6

Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması( 4982 Sayılı Kanun)

1-Başvuru Formu

2 Hafta

7

Kurumdan Emekli olduğuna dair yazı

1-Dilekçe

1 gün

8

Encümene Havale

 1-Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi

30 Dakikadan az 

9

Encümen Kararlarının Gönderilmesi

1-Belediye Encümeni Tarafından Alınan Kararların Yazılması ve İlgili Birimlere    Dağıtılması

1-8 Saat

10

Meclis Gündeminin İlanı

1-Belediye Meclis Toplantısının Gündeminin  Hazırlanarak ,Meclis Üyelerine İmza Karşılığı Tebliği,Toplantı Gününün Halkımıza İlanı

1-8 Saat

11

Encümen Kararlarının Gönderilmesi

1-Belediye Meclisince Alınan Kararların Yazımı,Toplantı Tutanağının Yazımı,Onay Gerektiren Kararların Valiliğe Gönderimi

3-7 Gün

12

 Gelen ve Giden Resmi Evrak Kaydı     

1- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Evrakların Kaydı ve İlgili Birime Sevki2- Belediyemizden Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Evrakların     Kaydedilmesi         

30 Dakikadan az 

13

 Dilekçe Kaydı

1-Yazışma Kurallarına Uygun Olarak Yazılmış Dilekçe

30 Dakikadan az

14

 Nikah İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı2-Nüfus kayıt örneği3-Evlenme Beyannamesi4-Fotoğraf5-Sağlık Raporu6-İzin Belgesi 

3 Gün ( Müracaat ve nikah günü dahil )

15

Telefon üzerinden gelen şikayet ve isteklerin kaydedilip sevki işlemi

1- Başvuru sahibinin telefon ve adres bilgileri

10  dakikadan az

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü                                                            İkinci Müracaat Yeri:Belediye

İsim         : İlhan OFLAZ                                                                       İsim       : Abbas YEŞİLDEMİR

Unvan      :Yazı İşleri Müdür V.                                                            Unvan     : Belediye Başkanı

Adres      : Belediye Binası                                                                  Adres      :  Belediye Binası

Tel          : 0328 882 74 68                                                                    Tel       :0328 882 74 68

Faks        :0328 882 74 18                                                                    Faks      : 0328 882 74 18

E-Posta: ellekbelediyesi@gmail.com                                                E-Posta   :  ellekbelediyesi@gmail.com  

ELLEK BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ  VE İMAR  MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(En Geç)

1

Kanalizasyon ve Yağmur suyu şebekesi yapımı

Dilekçe ve adres bildirilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir. 

15 gün

2

Asfalt yol yapımı

Dilekçe ve adres bildirilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir. 

15 gün

3

Yol Açımı

Dilekçe, adres ve kroki ile müracaat edilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir. 

15 gün

4

Kanalizasyon Arızası

Dilekçe ve adres bildirilmesi, başvuru sırasına göre arıza giderilmektedir.  

1 gün

5

Kaldırım Yapımı

Dilekçe ve adres bildirilmesi, başvuru sırasına göre teknik elamanlarımızca yerinde incelenip neticesi vatandaşlara bildirilmektedir. 

15gün

6

Tüm yazışmalar

Mevzuatta belirtilen yönetmenliğe göre kurumumuz iç yazışma ve dış yazışmalarda kendi birim kodunu belirtmektedir.

1 gün

7

Yapı ruhsatı belgesi

1/1000 ölçekli kroki, tapu senedi, oda belgeleri imar çapı, belediye harçları, mimari,statik Elektrik ve tesisat projeleri ve bunlara ait oda sicil belgeleri

 

 15 gün

8

İmar çapı

Dilekçe, 1/1000 ölçekli kroki,tapu senedi,ön jeoloji rapor

 1 hafta

9

Şuyulandırma ,tevhit,ifraz ve ihdas

Dilekçe, 1/1000 ölçekli kroki, beyanname

Tevhid –ifraz ,ihdas 2 hafta arası şuyulandırma işlemi ise 30 gün

10

Proje kontrol

İmar çapı, mimari ve tesisat projeleri, oda belgeleri

 1 hafta içinde

11

Plan tadilatı

Şehir plancı görüşü 1/1000 ölçekli kroki tapu senedi, dilekçe

 30 gün

12

Kat ittifakı ve Kat mülkiyeti

Tapu senedi, imar çapı, dilekçe harç makbuzları

2 gün içinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Fen İşleri Müdürlüğü                                       İkinci Müracaat Yeri:Başkanlık

İsim      : Cihat YEŞİLDEMİR                                                      İsim      : Abbas YEŞİLDEMİR

Unvan   : Fen İşleri MüdürV.                                                      Unvan   : Belediye Başkanı

Adres    : Ellek Belediyesi                                                            Adres  : Belediye Binası

Tel        : 0328 882 74 68                                                           Tel      : 0328 882 74 68

Faks     :0328 882 74 18                                                           Faks     : 0328 882 74 18

E-Posta:ellekbelediyesi@gmaiil.com                                        E-Posta:ellekbelediyesi@gmail.com

 

ELLEK BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ(En Geç)

1

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

1- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

2-BEYANNAME DOLDURULACAK

10 DAKİKA

2

EĞLENCE VERGİSİ

1-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

2-BEYANNAME DOLDURULACAK

10 DAKİKA

3

EMLAK VERGİSİ

1-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

2-İSKAN RAPORU

3-TAPU FOTOKOPİSİ

4-BEYANNAME

10 DAKİKA

4

ÇTV VERGİSİ

1-NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

2-İSKAN RAPORU

3-TAPU FOTOKOPİSİ

4-BEYANNAME

10 DAKİKA

5

İMAR HARÇLARI

1-İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAHAKKUK

5 DAKİKA

6

SU TAHSİLATI

1-ABONE NO

5 DAKİKA

7

HARÇLAR

1-İLGİLİ BİRİMDEN TAHAKKUK

5 DAKİKA

8

 

KATILIM PAYI

1-FEN İŞLERİNDEN TAHAKKUK

5 DAKİKA

9

CEZALAR

1-CEZAYI YAZAN BİRİMDEN TUTANAK

5 DAKİKA

10

 

ÖDEME

1-VERGİ DAİRESİNDEN BORCU YOKTUR YAZISI

5 DAKİKA

11

 

ÖDEME

1-BANKA İBAN NUMARASI

5 DAKİKA

12

 

ÖDEME

1-VEKİLE ÖDENECEKSE VEKALETNAME

5 DAKİKA

İlk Müracaat Yeri:Mali İşler Müdürlüğü                                                         İkinci Müracaat Yeri:Başkanlık

İsim        : Mustafa SİLGİ                                                                              İsim        : Abbas YEŞİLDEMİR

Unvan     : Mali İşler Müdür V.                                                                          Unvan   : Belediye Başkanı

Adres      : Ellek Belediyesi                                                                               Adres    : Belediye Binası

Tel          : 0328 882 74 68                                                                              Tel        : 0328 882 74 68

Faks        :0328 882 74 18                                                                               Faks      : 0328 882 74 18

E-Posta:ellekbelediyesi@gmaiil.com                                                          E-Posta:ellekbelediyesi@gmail.com

 

 

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?

 

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

 

On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.

 

Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

 

 

      1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

 

      2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

 

      3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

 

      4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

 

      5. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

 

      6. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.  

 

     7. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

 

 

 

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

 

 

 Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.

Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.

Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği

 

Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir.

 

Evlenme Beyannamesi

 

Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

 

Altı  Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

 

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu

 

Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren"resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

 

 

 

Evlenme Ehliyet Belgesi

 

 

 

Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir.

 

Rıza Belgesi

 

16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

 

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

 

a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

 

b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

 

c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

 

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

 

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

VI. BİR TÜRK`ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE`DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

 

Türkiye`de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

 

       1.Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

 

    2.Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir.

 

    3.Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye`deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler. 

 

       4. Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi`ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir